Указ Президента РФ от 27.10.1993 N 1769 (ред. от 31.07.1995) "О мерах по обеспечению прав акционеров"