Закон РСФСР от 10.10.1991 N 1734-1 (ред. от 31.07.1995, с изм. от 10.07.1996) "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР"